Årsmøte i UL Samhold

Årsmøte i UL Samhold

Ul Samhold inviterer til Årsmøte den 05.02.20 kl 1900
Sted: Krabbelv bygdehus

Saksliste:

  • Sak 1: Godkjenne innkalling
  • Sak 2: Valg av møteleder og referent
  • Sak 3: Utnevne 2 stk til å signere protokoll
  • Sak 4: Årsmelding
  • Sak 5: Regnskap
  • Sak 6: Budsjett og plan 2020
  • Sak 7: Behandle eventuelt innkomne saker
  • Sak 8: Valg

Innkomne saker må være styret i hende innen 29.01.20, sendes til: post@krabbelv.no

For å være stemmeberettiget må medlemskontigent være betalt.

Etter årsmøte vil det bli avholdt medlemsmøte.

Velkommen.

filer:

Stengt for kommentarer.