Ul Samhold inviterer til Årsmøte, flyttet til, onsdag 5.mai 2021 kl 19.00

Ul Samhold inviterer til Årsmøte, flyttet til, onsdag 5.mai 2021 kl 19.00

Ul Samhold inviterer til Årsmøte onsdag 17.mars 5.mai 2021 kl 19.00
Sted: Krabbelv bygdehus

Saksliste:

  • Sak 1: Godkjenne innkalling
  • Sak 2: Valg av møteleder og referent
  • Sak 3: Utnevne 2 stk til å signere protokoll
  • Sak 4: Årsmelding
  • Sak 5: Regnskap
  • Sak 6: Budsjett og plan 2021
  • Sak 7: Behandle eventuelt innkomne saker
  • Sak 8: Valg

Innkomne saker må være styret i hende innen 12.3.21, sendes til: post@krabbelv.no

For å være stemmeberettiget må medlemskontigent være betalt.
Etter årsmøte vil det bli avholdt medlemsmøte.

Velkommen

Kontigent kr. 250:-
Betales til kontonummer: 4750 36 78922
Vipps nummer: 120859
Husk å merke betalingen med navn.

Stengt for kommentarer.