Ul Samhold inviterer til Årsmøte onsdag 17.mars 2021 kl 19.00

Ul Samhold inviterer til Årsmøte onsdag 17.mars 2021 kl 19.00

Ul Samhold inviterer til Årsmøte onsdag 17.mars 2021 kl 19.00
Sted: Krabbelv bygdehus

Saksliste:

  • Sak 1: Godkjenne innkalling
  • Sak 2: Valg av møteleder og referent
  • Sak 3: Utnevne 2 stk til å signere protokoll
  • Sak 4: Årsmelding
  • Sak 5: Regnskap
  • Sak 6: Budsjett og plan 2021
  • Sak 7: Behandle eventuelt innkomne saker
  • Sak 8: Valg

Innkomne saker må være styret i hende innen 12.3.21, sendes til: post@krabbelv.no

For å være stemmeberettiget må medlemskontigent være betalt.
Etter årsmøte vil det bli avholdt medlemsmøte.

Velkommen

Kontigent kr. 250:-
Betales til kontonummer: 4750 36 78922
Vipps nummer: 120859
Husk å merke betalingen med navn.

Stengt for kommentarer.