Fanget opp av
Forfatter: hd

Årsmøte i UL Samhold

Årsmøte i UL Samhold

Ul Samhold inviterer til Årsmøte den 05.02.20 kl 1900
Sak 1: Godkjenne innkalling
Sak 2: Valg av møteleder og referent
Sak 3: Utnevne 2 stk til å signere protokoll
Sak 4: Årsmelding
Sak 5: Regnskap
Sak 6: Budsjett og plan 2020
Sak 7: Behandle eventuelt innkomne saker
Sak 8: Valg