Kalender

Kalender

< 2020 >
Februar
 • 05
  05/02/2020

  19:00 -20:00
  05/02/2020

  Årsmøte i UL Samhold

  Ul Samhold inviterer til Årsmøte den 05.02.20 kl 1900
  Sted: Krabbelv bygdehus

   

  Saksliste:

  • Sak 1: Godkjenne innkalling
  • Sak 2: Valg av møteleder og referent
  • Sak 3: Utnevne 2 stk til å signere protokoll
  • Sak 4: Årsmelding
  • Sak 5: Regnskap
  • Sak 6: Budsjett og plan 2020
  • Sak 7: Behandle eventuelt innkomne saker
  • Sak 8: Valg

  Innkomne saker må være styret i hende innen 29.01.20, sendes til: post@krabbelv.no

  For å være stemmeberettiget må medlemskontigent være betalt.

  Etter årsmøte vil det bli avholdt medlemsmøte.

  Velkommen.

 • 16
  16/02/2020

  17:00 -22:00
  16/02/2020

  Årsmøte KNM